Gooi vandaag het roer om,
anders is morgen weer 't zelfde...

Weer in balans komen?
Wij helpen u met onze partners!

Welkom op onze website!

De Stichting Gezond door het Leven (SGDL) staat mensen terzijde die hun levensstijl willen veranderen of worden geconfronteerd met veranderingen, die een aanslag kunnen betekenen op hun gezondheid en welzijn. Het is soms lastig om die verandering alleen te ondergaan. Professionele hulp is daarbij vaak niet alleen wenselijk, maar ook vaak noodzakelijk.

Gezond door het leven gaan kenmerkt zich door een goed evenwicht tussen drie pijlers: bewegen – ontspannen – goede voeding. De SGDL wil daar bij helpen, omdat het maar weinigen lukt om die balans permanent in evenwicht te houden. Dat komt dikwijls door invloeden van buitenaf, zoals andere opvattingen over de drie pijlers, maar ook als gevolg van stress. Er worden dan verkeerde keuzes gemaakt. De SGDL biedt ondersteuning door onder meer het aanbieden van voorlichting, training en coaching. Daarvoor inschakelt de SGDL professionals in en faciliteert zij hen.