Gooi vandaag het roer om,
anders is morgen weer 't zelfde...

Ons aanbod

Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten die wij binnenkort organiseren. Houdt deze pagina in de gaten, voor meer activiteiten in de toekomst.

Trainingen en Workshops

Training “Kinderen uit de Knel”

Deze training is bestemd voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. Het programma Kinderen uit de Knel is ontstaan vanuit onvrede over vaak uitblijvende of onvoldoende resultaten bij behandelingen van ouders en kinderen in zeer complexe scheidingssituaties en is ontwikkeld door het Kinder- en Jeugdtraumacentrum en het Lortenzhuis in Haarlem.

De training, waar een uitgebreide intake aan vooraf gaat, wordt gegeven gedurende zes achtereenvolgende weken en is bestemd voor ouders en kinderen. Ouders worden niet samen met de kinderen getraind, maar is samenspel met andere ouders die in een soortgelijke positie verkeren. De kinderen krijgen apart van de ouders begeleiding, al dan niet in groepsverband. De training wordt uitgevoerd door gecertificeerde professionals.

Training "Ouders zijn, een nieuwe wereld voor ouders en kind"

Vrijwel alle aanstaande ouders gaan samen naar een of meer bijeenkomsten van de zwangerschapsgymnastiek. Daarmee stopt hun gezamenlijke instructie, terwijl het eigenlijk een nieuw begin moet zijn. Ouders zijn betekent laveren tussen passie, tactiek en gevoel tussen de ouders en tussen de ouders en hun kind.

In deze training bereiden ouders zich voor op het aanstaande ouderschap. Vragen worden beantwoord, maar ook opgeworpen. Laveren tussen passie, tactiek en gevoel. Eigenlijk verplichte kost voor elke ouder.

Workshop "Einde affectieve relatie, voortzetting respect"

Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. In zeer veel gevallen is dat voor kinderen een drama. Deze workshop gaat over het einde van de liefdesrelatie en de wijze waarop ouders respectvol met elkaar moeten omgaan om het leed voor de kinderen niet te vergroten.

Vragen worden beantwoord, maar ook opgeworpen. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uren.

Workshop "Co-ouderschap: balanceren op het slappe koord of niet"

Kinderen willen niets liever dan dat hun ouders onder één dak wonen en leven en respectvol met elkaar omgaan, zonder dat de ouders bij herhaling ruzie met elkaar hebben. Soms is het niet anders. De altijd hardwerkende ouder, die veel van de opvoeding heeft gemist, spreekt uit dat hij/zij coouderschap
wilt. Is dat haalbaar? Nu opeens wel? Tijdens de workshop onderzoeken de ouders of co-ouderschap een reële optie is en wat zij in dit opzicht van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Vragen worden beantwoord, maar ook opgeworpen. De workshop bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uren.

Projecten

Project Voorkomen van Vechtscheidingen

Wij werken aan een project Voorkomen van Vechtscheidingen. Het project bestaat uit inrichten van een portal/website. Deze website is bestemd voor volwassenen, jongeren en kinderen, die (mogelijk) te maken krijgen met een beëindigen van een affectieve relatie. Zij worden door middel van concrete vragen geleid naar de voor hen meest geschikte zorgaanbieder in hun directe omgeving. Bovendien biedt de site informatie voor de professional.

De portal "wijzer-scheiden.nl" vormt de inspiratie voor ons project, omdat tijdens de op 29 januari 2015 in het Stadhuis van Arnhem gehouden conferentie Voorkomen van Vechtscheidingen, in aanwezigheid van de kinderombudsman, de heer Dullaert, onder meer geconcludeerd werd dat een specifieke website a la "wijzer-scheiden.nl" een positieve bijdrage levert als het gaat om kennis delen en effectievere interventie.

De website zal zo worden ingericht dat – aan de hand van de ingevoerde postcode – de meest geschikte zorgaanbieder(s) in beeld komen. Omdat wij hechten aan een breed draagvlak per regio, stellen wij per regio een Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en van de zorgaanbieders. Zij adviseren over de inhoud van de website voor hun regio als het gaat om het aanbod.

Voorbeeld samenstelling Klankbordgroep Regio Arnhem:

Vanuit de overheid: Rechtbank Gelderland, Politie, GGD Midden Gelderland, Ministerie van VWS;
Vanuit de zorgaanbieders: De Kempenaer Advocaten, Arnhemse Mediators Associatie, Deopvoedpraktijk Arnhem, Humanitas, Kind en meer, Lindenhout, Moviera, Onderwijshuis Primair Onderwijs, Pro Persona, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Simon en Zwart Advocaten, Speelruimte Speltherapie, Stichting Rijnstad, Ziekenhuis Rijnstate.